Viktiga fakta

Viktiga fakta

Andelskonceptet innebär ett okomplicerat semesterboende med ett otroligt bra läge till ett mycket attraktivt pris. Här kan du läsa mer om vårt andelssystem och vad det innebär att vara andelsägare. Fastigheten ägs av en Bostadsrättsförening som ni blir medlem i .

Vad kostar en andel?

Radhus om 78 m2. insats 275 000 kr per andel. vid köp av två ,tillkommande andel 225 000kr.

Månadsavgift 680kr , med två spelrätter 850kr

Studio om 42 m2. Insats 155 000kr per andel. Vid köp av två, tillkommande andel 115 000kr.

Månadsavgift 450kr. med två spelrätter 600kr

(I avgiften ingår drift av fastigheten så som el, vatten, uppvärming, renhållning, TV, bredband och telefoni samt kapitalkostnader. Samt yttre skötsel och beredskap för reperation, skötsel av den administrativa förvaltningen för bostadsrättsföreningen)

När och hur ofta har vi tillgång till vår andelslägenhet?

Bostadsrättsföreningen har 40 andelsägare fördelat på tre lägenheter (c. 78 kvm) och en "studio" (c. 42 kvm) á 10 andelar.
 Detta innebär att varje andelsägare har rätt att vistas i lägenheten fem veckor per år. De två övriga veckorna disponeras för underhåll och storstädning eller att man alternativt kan hyra ut dessa för intäkter till föreningen.
 Bostadsrättsföreningen gör initial veckofördelning. Andelsägare i respektive lägenhet kan i samförstånd på föreningsstämma ändra veckofördelning för kommande år. Andelsägare med flera andelar har förtur att få dessa intill varandra i veckoschemat. Den initiala veckofördelningen hittar ni längre ner på sidan.

 

När är det bytesdag?

Söndagar är bytesdag.

Vem ansvarar för underhåll?

Andelsägaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset inklusive mark och förråd samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar andelsägaren eller som utför arbete för andelsägarens räkning. Rökning är ej tillåten inomhus.

Andelsägaren skall hålla lägenheten jämte utrymmen, inventarier och utrustning i gott skick och väl vårda desamma. Detta gäller även mark, förråd och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen. 
Bostadsrättsföreningen svarar för sedvanligt underhåll av fastighet, samt yttre skötsel och teknisk skötsel. Bostadsrättsföreningen svarar också för avgiftsavisering samt budget och bokslut. Fastigheten storstädas samt ev reperation två veckor per år. Fönsterputsning sker två gånger per år. 


Kan vi hyra ut vår andel i andrahand de veckor vi inte vill eller kan använda den?

Ja, medlem som inte önskar nyttja sin andel äger rätt att andrahandsuthyra sin andel. Medlem ansvarar fullt ut för nyttjandet även för andrahandsuthyrning. 


Viktiga dokument

Föreningens stadgar

Samägarvillkor