Frågor & Svar - Andelsboende

FAQ - BRF Äppelrosen på Vik

Andelskonceptet innebär ett okomplicerat semesterboende med ett  otroligt bra läge till ett mycket attraktivt pris.  Här kan du läsa mer om vårt andelssystem och vad det innebär att vara andelsägare. Fastigheten ägs av en Bostadsrättsförening som ni blir medlem i .

 Vad kostar en andel?

Insats per andel är 385 000 kr. Vid Samtidigt köp  av två andelar är insatsen totalt 660 000 kr.


Månads avgiften är 840 kr per andel.

I månadsavgiften ingår drift av fastigheten så som el, vatten/avlopp, uppvärming, renhållning, fiberanslutning, kapitalkostnader, yttre skötsel, beredskap för reperation samt bostadrättsföreningens ekonomiska och tekniska förvaltning.

Hur många andelar finns och hur stora är husen?

Bostadsrättsföreningen (nedan Brf) består av 190 andelar fördelat på 9 fristående hus om
vardera 85 m² och 10 parhus om vardera 80 m².


När och hur ofta har jag tillgång till min andelslägenhet?Varje andelsägare har rätt att vistas i lägenheten fem veckor per år. De två övriga veckorna
disponeras för underhåll och storstädning och/eller uthyrning där samtliga intäkter går till Brf.
Andelen ger nyttjanderätt var 10:e vecka och varje år flyttas andelens veckonummer en
vecka dvs den som första året har veckorna 1, 13, 23, 33 och 43 har året därpå veckorna 2,
14, 24, 34 och 44.
Vecka 3 och 4 hoppas över då det är föreningens storstädningsveckor i samtliga hus.
Schema för veckofördelning finns upprättat och är utlagt på både på mäklarens och
ZeraNords hemsida.

Kan jag hyra ut min andel i andrahand de veckor jag inte använder den?Ja, medlem som inte önskar nyttja sin andel äger rätt att hyra ut sin andel i andra hand.
Medlem ansvarar fullt ut för nyttjandet även vid andrahandsuthyrning.

Kan vi hyra ut vår andel i andrahand de veckor vi inte vill eller kan använda den?

Ja, medlem som inte önskar nyttja sin andel äger rätt att andrahandsuthyra sin andel. Medlem ansvarar fullt ut för nyttjandet även för andrahandsuthyrning. 


När är det bytesdag?


Söndagar är bytesdag. Man skall lämna huset välstädat senast kl 14:00 och nästa
andelsägare har tillträde tidigast kl 16:00.Vem ansvarar för underhåll?


Andelsägaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset inklusive mark och förråd samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar andelsägaren eller som utför arbete för andelsägarens räkning.
Andelsägaren skall hålla lägenheten jämte utrymmen, inventarier och utrustning i gott skick och väl vårda detsamma. Detta gäller även mark, förråd och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.
Brf svarar för sedvanligt underhåll av fastighet samt yttre skötsel och teknisk skötsel. Fastigheten storstädas två veckor per år och ev. renoveringar utförs under dessa veckor. Fönsterputsning sker två gånger per år. Gemensam underhållsfond används både för inre och yttre underhåll och användning beslutas av Brf styrelsen.Vad gör jag när en glödlampa eller ett glas går sönder?


Det kommer att finnas reserv av glödlampor samt viss mängd porslin och glas, ett lager som Brf bekostar.När kan jag börja använda min andel?


Projektet kommer att färdigställas i två etapper. Etapp ett avser 10 hus, etapp två de
resterande 9 husen. Planerat tillträde för etapp ett är kvartal 4, 2021 och för etapp två gäller kvartal 2, 2022.Exakt datum ges fyra månader före övertagande.Vad händer om samtliga andelar inte är sålda vid inflytt?


AB Äppelrosen förvärvar samtliga osålda andelar samt står för månadsavgift. Brf hålls på detta sätt skadeslös och ekonomin säkras.Vad händer om erforderligt antal andelar inte blir bokade
innan den 1 februari 2021?


AB Äppelrosen återbetalar eventuell erlagd likvid och projektet ställs in.Bostadsrättsföreningens ekonomi


Föreningens ekonomi finns upprättad i lagstadgad Ekonomisk plan som kommer att vara granskad och registrerad hos Boverket. Ekonomisk flerårsprognos visar god kassa och en ökande likviditet för varje år.Månadsavgift


Månadsavgift betalas av varje andelsägare för att täcka drift-och underhållskostnader samt kapitalkostnader i föreningen. Man erhåller kvartalsfaktura via i första hand mail som skall vara betald i mitten av innevarande kvartal.Fastighetsförvaltning


Brf har två förvaltningsavtal - 1) ekonomisk och 2) teknisk förvaltning.
Ekonomisk förvaltning innebär: Budget, bokslut, månadavisering, fakturabetalning efter styrelseattest, stöd till styrelse/stämma. Teknisk förvaltning innebär:
Servicenivå = tillsyn varannan vecka. Möjlighet att ringa för utryckning.
Samt; grönyteskötsel, ta ut/in utemöbler (sker 2 ggr/år), terrasrengöring (1 ggr/år),
snöröjning/halkbekämpning.Städning


Städutrustning finns i varje hus (dammsugare och dammsugarpåsar, svabb och hink. I varje hus finns även en huspärm med bland annat ett kapitel ”För allas trevnad” med städningsanvisningar.Elektroniskt ytterdörrslås


Alla husen har elektroniskt lås av fabrikat Yale Doorman. Varje andel får en egen låskod. Fastighetsförvaltaren kan vid behov se vem som varit i huset och när.Allergier och rökning


Husdjur är endast tillåtna i angivna hus.
Allergiker väljer således köp av andel i något av husen där husdjur inte är tillåtet.
Rökning är absolut förbjudet inomhus.Inventarier


Varje hus är fullt möblerat. Internet/Wifi, SmartTV. Det finns en inventarieförteckning i huspärmen.Parkering


Varje hus har en egen parkeringsplats i anslutning till huset.Förråd


Varje hus har ett eget kallförråd i anslutning till huset. I förråden förvaras kolgrill och under vintern dessutom husets utemöbler. Vidare finns hyllor där varje andelsägare i märkt plastback kan förvara saker som man inte vill släpa fram och tillbaks. I förråden finns också plats för några golfbags under vistelsen. Nyckel till respektive förråd förvaras i respektive hus.Sopor


Sophämtning sker en gång i veckan varför det är extra viktigt att lämna glas, metall, papp, kartong och på miljöstation på i Baskemölla eller i Simrishamn (Återvinningsstation på Fabriksgatan, vid ICA’s kundparkering alternativt Willys kundparkering).